The war of madness on good sense

 

 

 

This cannot pass unnoticed.

It is too blatant in preposterous absurdity.

It is too over-obvious and can never be defended.

Mrs Bhutto wanted peace and sense to rule in Pakistan

and therefore was assassinated by a suicide bomber.

Can it get more sick ?

the state of fundamentalists and terrorists,

the fanatism of psychopathic paranoia

waging holy war against a woman

just because she was a woman of some influence,

a blind attack on all the values of civilization,

justice, reason, sense, constructivism and education

only to enforce dictatorship intolerance

and backward brainwash unto death at any cost.

And this was not the first time.

The same brute force was launched in Burma

against peaceful demonstrants

who only asked for what was reasonable

also led by one courageous and heroic woman

who has been imprisoned for some sixteen years.

In China this war of insanity against good sense,

against all human rights, against suppressed Tibetans

and against the perils of philosophy and Buddhist wisdom

has been going on for sixty years

and still not tires in its efforts to exterminate

the freedom of the human mind and thought and conscience

and the life and culture and the history of the Tibetan nation.

They will never tire, all those mad dogs of barbarity

in their efforts to annihilate all sense

and beauty that excels their own,

and they will never learn, the miserable bastards,

that they never will be able to succeed.

 

 

Vanvettets krig mot förnuftet

 

Det kan ej passera obemärkt.

Det är för skriande i sin absurda överdrift.

Det är för övertydligt och förblir för alltid oförsvarligt.

Hon reste hem till Pakistan för att få fred,

demokrati och sunt förnuft i landet

och blev därför mördad av en självmordsbombare.

Kan det bli mera sjukt, ett sådant tillstånd

av förtvivlad fundamentalism och terrorism,

en psykopatisk paranoias fanatism,

som krigar mot en kvinna

bara för att hon är inflytelserik som sådan,

en blind attack mot alla civilisationens värden,

rättvisa, fönuft, konstruktivism och utbildning

och blott för att forcera etablerad diktaturs intolerans

med hjärntvättsbakåtsträvande till döds till vilket pris som helst.

Och detta var ej första gången.

Samma blint brutala maktspråk fördes nyligen i Burma

emot fridens demonstranter

som blott bad om självklarheter,

också ledda av en modig och heroisk kvinna

som har hållits fängslad nu i mer än 16 år.

I Kina har det galna kriget mot förnuftet,

mot mänskliga rättigheter, mot förtryckta tibetaner

och mot faran av buddhistiskt sunt förnuft och dess filosofi

nu förts i sextio år och fortsätter med syndens envishet att föra kampen

krampaktigt mot samvetsfrihet, tankefrihet och yttrandefrihet

och emot all tibetansk identitet, historia och kultur.

De tycks aldrig tröttna, alla dessa galna hundar av okunnighet

i sina fåfänga försök att krossa allt förnuft och skönhet

som begår det brottet att de överstiger deras egen,

och de lär sig aldrig, dessa miserabla uslingar,

att de ej någonsin kan lyckas.